werk en inkomen

Cliëntenraad Deurne

Klik hier om de ondertitel te bewerken

We horen graag van u!

De Cliëntenraad zoekt altijd nieuwe leden


Wat is de Cliëntenraad?

De cliëntenraad Deurne is de belangenbehartiger voor de minima van Deurne en tevens een adviesorgaan voor het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente .
De cliëntenraad is er voor en door mensen die een uitkering ontvangen via de ParticipatieWet en/of gebruik maakt van de minimaregelingen.
De cliëntenraad bestaat uit cliënten, mensen uit organisaties en geïnteresseerden.


Welke mensen zoekt de cliëntenraad?

Ontvangt u een uitkering via de gemeentelijke Participatiewet en bent u geïnteresseerd om mee te denken en praten over het beleid en de uitvoering van deze wet, dan bent u van harte uitgenodigd voor een voorgesprek.

Hebt u geen uitkering maar bent u sociaal betrokken en voelt u zich geroepen om mee te doen, zet u dan via de Cliëntenraad in om een beter en socialer Deurne te maken.


Hoeveel tijd kost het u?

De Cliëntenraad vergadert in principe één maal per maand.
Een aantal keer per jaar kunt u naar een bijeenkomst of symposium.

Alles bij elkaar dient u 10 uur per maand beschikbaar te hebben, meestal verdeeld over een aantal dagdelen.


Hoe meldt u zich aan?

Een mailtje of een bericht op Facebook volstaat.

Neem contact met ons op met het contact- formulier en we reageren zo snel mogelijk! 

of stuur een mailtje aan:  [email protected]                  Voor Facebook : gebruik de button onder aan de pagina.

Of een kort briefje aan het secretariaat:

Cliëntenraad Deurne

p/a  Markt 1

5751 BE Deurne.


Met wie werkt de Cliëntenraad samen?

De Cliëntenraad heeft zitting in de Regionale Cliëntenvertegenwoordiging van Senzer in Helmond,
is lid van de provinciale organisatie Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) en neemt deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). 
Daarnaast zijn leden aanwezig bij bijeenkomsten en symposia die, door de Sociale Alliantie, door het ministerie van Sociale Zaken, door diverse gemeenten en door andere organisaties georganiseerd worden.

Wat doet de Cliëntenraad?

Na twaalf jaar een adviesfunctie voor de ambtenaren, wethouder en gemeenteraad te zijn, is er nu veel veranderingen in de werkzaamheden met de komst van de Participatiewet. De gezamenlijke Peelgemeenten hebben het werkbedrijf opgericht. 

Dit werkbedrijf heet vanaf 1 oktober 2016  Senzer.
De rechtstreekse adviesfunctie over beleid en uitvoering aan de uitvoeringsorganisatie is sinds januari 2015 door de Regionale Cliëntenvertegenwoordiging overgenomen. 

In deze raad is de Cliëntenraad Deurne met twee personen vertegenwoordigd.

Binnen de Cliëntenraad Deurne wordt de inbreng vanuit Deurne naar de centrale raad voorbereid. 


De leden van de Cliëntenraad Deurne hebben er voor gekozen om zowel de gemeenteraad als wethouder als de burgers van Deurne op een andere manier te informeren en adviseren. Dit door middel van eigen onderzoek, informatie via website en Facebook, en mondelinge bijeenkomsten. Kortom: we willen binnen het gehele sociale en minimabeleid en uitvoering daarvan, onze invloed aanwenden


 

Neem contact met ons op met het contact- formulier en we reageren zo snel mogelijk! 

of stuur een mailtje aan:  [email protected]                  Voor Facebook : gebruik de onderstaande button.