Cliëntenraad Deurne

werk en inkomen


Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet,

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene              Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 

Het minimumloon stijgt van € 1.701,00 naar € 1.725,00 bruto per maand. 


Bron: De uitkering bedragen per 1 januari 2022 zijn te vinden op:

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2022 | Publicatie | Rijksoverheid.nl


Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2022 herzien.