werk en inkomen

Cliëntenraad Deurne

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019
Per 1 januari 2019 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast.
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand.
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 herzien.

De aangepaste bedragen volgen hieronder.

Bron: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2018/12/19/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2019